Termín použití

Tyto webové stránky provozuje společnost MaggieFrame. Společnost MaggieFrame je na těchto webových stránkách označována jako "my", "nás" a "naše". Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, můžeme vám zpřístupnit informace, nástroje a služby na těchto webových stránkách.

Vaše povinnost a právo:

Abyste mohli tyto webové stránky používat, musíte být ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, alespoň plnoletí, nebo musíte být ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, plnoletí a vaše nezletilé závislé osoby k tomu musí mít vaše svolení.

Naše produkty nesmí být používány nezákonným nebo neoprávněným způsobem, ani nesmí být Služba používána v rozporu s jakýmikoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně zákonů o autorských právech). Není dovoleno šířit destruktivní kód, viry nebo červy. V případě porušení jakýchkoli podmínek bude vaše používání služeb okamžitě pozastaveno.

Tyto webové stránky mohou obsahovat historické informace. Za správnost těchto informací neručíme. Tyto historické údaje jsou poskytovány pouze pro vaše nahlédnutí. Informace na těchto webových stránkách můžeme kdykoli změnit.

Komentáře na našich webových stránkách můžete psát podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že svými komentáři nebudete porušovat žádná práva třetích stran, jako jsou autorská práva, ochranné známky, soukromí, osobnostní práva nebo jiná osobní či vlastnická práva. Rovněž souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný hanlivý, nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit službu nebo související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného ani jinak klamat nás nebo třetí strany ohledně zdroje komentářů. Za pravdivost jakýchkoli svých poznámek odpovídáte pouze vy sami. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádné riziko za komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Naše právo a závazek:

Máme právo bez předchozího upozornění změnit zboží, popisy zboží nebo hodnocení zboží. Neneseme odpovědnost za jakoukoli úpravu, změnu hodnoty nebo pozastavení pomoci vám nebo třetí straně.

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, omyly nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy položek, cenami, propagačními akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobou přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Nemějte prosím obavy, pokud se chystáme vaši objednávku zrušit, předem vás o tom informujeme a sdělíme vám důvody.

Spojení třetích stran na této webové stránce vás mohou vést na cizí stránky, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.